Zwrot i Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować sklep www.lesniczowka.pasaz24.pl (Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną) Szablon odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce ‘’ odstąpienie od umowy” znajdującej się na dole strony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się pisemnie na inne rozwiązanie. Pokrycie kosztu zwrotu towaru leży po stronie kupującego.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Poniżej przykładowy formularz odstąpienia od umowy :

……………… , ……..

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Leśniczówka Gościejowice Sp. z o.o.

                                                                                   Gościejowice 13a , 49-100 Niemodlin

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ………………….……….  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących  towarów :

………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

Data zakupu towarów  ……………………………

Data dostarczenia towarów ………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………………………….. na rachunek bankowy :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta